Εκθέσεις αξιολόγησης

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

δείτε εδώ...

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

δείτε εδώ...